____________________________________________________________________________
BIURO RACHUNKOWE ]               OFERTA BIURA ]               [ UMOWA WZÓR ]                [ WSKAZNIKI ]               [ PLUSY ] 
____________________________________________________________________________
BIURO RACHUNKOWE 
W LUBANIU
mgr Jarosław Ernest Mizgier
59-800 Lubań
ul. Armii Krajowej 30
tel. / fax 075 646-56-03
tel. kom. 502-343-101 lub 692-473-265 
 mizgier@rachunkowe-luban.com
Gramy razem...
Oferta Biura Rachunkowego w Lubaniu  
       
1. 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych (ksiąg handlowych) - usługa ta obejmuje w szczególności: opracowanie oraz 
wdrożenie polityki rachunkowości, rejestrację dokumentów księgowych w księgach handlowych, prowadzenie ewidencji 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji 
do celów podatku VAT, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej)

2. 
Podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa - usługa ta obejmuje w szczególności: 
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz sporządzanie na jej podstawie deklaracji podatkowych, 
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z dokonywaniem od nich odpisów
amortyzacyjnych, prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku.

3. 
Kadry, płace i "ZUS" - usługa ta obejmuje w szczególności: prowadzenie akt osobowych, sporządzanie list płac, podatek 
PIT-4, ustalanie należnych składek 'ZUS", wypełnianie i przesyłanie do ZUS deklaracji wraz z załącznikami. 

4. 
Rozliczenia zagraniczne - usługa ta obejmuje w szczególności: wnioski o świadczenia rodzinne w innych krajach, zwrot
podatku z pracy za granicą, zwrot podatku VAT z zagranicy. Rozliczenia dotyczą Niemiec, Holandii, Belgii, Anglii i Norwegii.     
           
  
                                                                                                                                                                               
Copyright 1999 - 2018 Jarosław Ernest Mizgier. 
Ta strona używa cookie - dowiedz się dlaczego