____________________________________________________________________________
BIURO RACHUNKOWE ]               OFERTA BIURA ]               [ UMOWA WZÓR ]                [ WSKAZNIKI ]               [ PLUSY ] 
____________________________________________________________________________
BIURO RACHUNKOWE 
W LUBANIU
mgr Jarosław Ernest Mizgier
59-800 Lubań
ul. Armii Krajowej 30
tel. / fax 075 646-56-03
tel. kom. 502-343-101 lub 692-473-265 
 mizgier@rachunkowe-luban.com
Gramy razem...
Copyright 1999 - 2018 Jarosław Ernest Mizgier. 
Ta strona używa cookie - dowiedz się dlaczego 
Umowa z Biurem Rachunkowym w Lubaniu - wzór

          
Do zawarcia umowy z Biurem Rachunkowy w Lubaniu niezbędne są pewne dokumenty. Głównym z nich jest 
oczywiście wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Istotne są również 
informacje dodatkowe określające aktualny "status" przedsiębiorcy (np. czy oprócz prowadzonej działalności gospodarczej 
przedsiębiorca zatrudniony jest na podstawie umownego stosunku pracy, na czym polega prowadzona aktywność 
gospodarcza itd.). 
W wyniku zmian legislacyjnych obecnie obowiązuje zasada "jednego okienka". Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorca, 
przed kontaktem z naszym biurem rachunkowym, dokonał już wyboru zasad opodatkowania swojej działalności. Z naszych
spostrzeżeń wynika, że nie zawsze są one właściwie dobrane do specyfiki i rozmiaru prowadzonej działalności (np. 
przedsiębiorca zajmujący się obrotem towarowym wybiera opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego).
Zalecamy kontakt z naszym biurem rachunkowym przed dokonaniem wyboru zasad opodatkowania. Porada w tym zakresie 
jest bezpłatna; korzyści bezsporne. Warto zapamiętać, że zmiana zasad opodatkowania w trakcie roku podatkowego jest 
niemożliwa. 

Przykładowy wzór umowy z Biurem Rachunkowy w Lubaniu - wzór w formacie pdf