O naszej firmie

Świadczymy usługi księgowe dla klientów z Lubania, Zgorzelca i okolic.

Nazywam się Jarosław Mizgier i jestem założycielem Biura Rachunkowego w Lubaniu. Od zawsze zależało mi na tym, aby świadczyć kompleksowe usługi w zakresie księgowośći dla klientów z Lubania, Zgorzelca i okolic. Obecnie jesteśmy na rynku ponad 20 lat.

Świadczymy usługi księgowe dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych, ewidencji oraz rozliczeń z ZUS, a także obsługi kadrowej i administracyjnej podmiotów gospodarczych. Biuro rachunkowe prowadzę w oparciu o kierunkowe wykształcenie akademickie. Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w specjalności rachunkowość i kontrola finansowa oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Drugim filarem, na którym oparte jest świadczenie usług przez Biuro jest Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 14529/99 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (publikacja - Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 30.11.1999 roku nr 15, poz. 90). Biuro Rachunkowe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Biuro Rachunkowe w Lubaniu mieści się w budynku Łużyckiego Centrum Rozwoju (obok Prokuratury) przy ulicy Armii Krajowej 30.

Zdjęcia naszego biura